Verdensmålsambassadørerne formidler håb til unge

Jeg er på akademiet for at få nye perspektiver, løsninger, formidlingsværktøjer. Og så elsker jeg at være sammen med folk, som er aktive og engagerede i samfundet - som godt kan lide at ændre ting, gøre en forskel. I stedet for kun at drikke sig stive hele tiden.

Verdensambassadørerne er et netværk af unge formidlere, projektledere, aktivister og meningsdannere, som igennem en bred vifte af aktiviteter bidrager til at sikre folkelig og politisk ansvarstagen for realisering af verdensmålene inden 2030.

Verdensmålsambassadørerne arbejder for en mere lige, bæredygtig og retfærdig verden ved at samle mennesker på tværs af alder, magt og politisk overbevisning omkring den fælles vision og det håb for fremtiden, som verdensmålene repræsenterer. 

Ambassadørerne faciliterer samtaler om løsninger, giver inspiration og handlelyst og søger politisk dialog om de sociale, økonomiske og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling, som verdensmålene er et sprog for.

Alle verdensmålsambassadører er uddannet på Verdensmålsakademiet, som er en uges intensivt kursus i verdensmål, formidling og forandringsledelse på Roskilde Festival Højskole. Bag netværket står Verdens Bedste Nyheder, Dansk Ungdoms Fællesråd og Tuborg Fondet.

AMbassadører
i medierne

Dyk ned i nogle af ambassadørernes arbejde fra Bornholm til Lemvig.

141

ambassadører er uddannet siden år 2019

Over 100

events om Verdensmålene er blevet afholdt siden 2019

24.200

personer har deltaget i verdensmålsambassadørernes aktiviteter siden 2019

Verdensmålsambassadørerne arbejder for at bidrage til en mere lige, bæredygtig og retfærdig fremtid

Vi formidler et nuanceret billede af verden, der giver håb og viser, at det er muligt at skabe forandring.

Vi er ikke partipolitiske, og søger dialog på tværs af allle politiske partier.

vi samler mennesker omkring en fælles vision.

vi er konstruktive og løsningsorienteret.

vi opfordrer til handling på tværs af alder, geografi, magt og sektorer.

vi tror på, at der findes politiske løsninger på verdens udfordringer.