bliv verdensmålsambassadør

har du lyst til at starte samtaler, pege på løsninger og inspirere mennesker til at tage del i en bæredygtig samfundsudvikling? 

Kom med på Verdensmålsakademiet og bliv en del af et engageret fællesskab af frivillige unge, der arbejder for at formidle det globale håb for en bæredygtig fremtid, som verdensmålene repræsenterer og sætte folkelig og politisk handling bag ordene inden 2030.

 

Verdensmålsakademiet 2024 finder sted d.28. juli til d.2. august på Roskilde Festival Højskole. Det er gratis at deltage og der er 55 pladser i alt.

 
Du er velkommen uagtet tidligere erfaring, det vigtigste er din motivation for at være med. Vi betragter forskellighed som en styrke og går op i at sammensætte et mangfoldigt hold.

For at ansøge om en plads skal du blot svare på tre spørgsmål på knappen herunder. Du får svar på din ansøgning senest d. 15. maj 2024.

Vi glæder os til at have dig med ombord.  

 

Da jeg stødte på Verdensmålsakademiet, så tænkte jeg, at det kunne være et godt sted til at få nogle værktøjer. Nye muligheder for at handle.

Fem Verdensmålsambassadører fortæller om, hvorfor de valgte akademiet - læs med her.

Akademiet

Du får undervisning af eksperter, debattører, aktivister og politikere

Du lærer om:

Verdensmålene

Hvilke globale udfordringer, dilemmaer og muligheder rummer de, og hvordan kan vi bruge dem til at skabe bæredygtig forandring.

Formidling af håb og handling

Hvordan kan vi bruge håb som en positiv drivkraft for mennesker i forhold til at engagere sig i at finde løsninger på verdens udfordringer.

Demokrati, ansvar og ungeengagement

Hvordan samler vi mennesker på tværs af alder, politisk overbevisning og magt omkring en fælles global vision. 

Forandringsledelse, fortalerarbejde og facilitering

Hvordan skaber vi engagement igennem organisationsarbejde, events, workshops, aktioner og politisk dialog.   

retorik, debat, kreativ kommunikation og præsentationsteknik

Hvordan holder du en tale, indgår i mundtlig debat, skriver et skarpt debatindlæg, bygger en kunstinstallation og kommunikerer på SoMe. 

udvikling af egne projekter

Hvordan vil du skabe opmærksomhed og handling på verdensmålene  rundt omkring i Danmark efter akademiet. 

vi offentliggør årets program løbende
følg med på Instagram og linkedin

Vi har på tidligere akademier haft besøg af Emma Holten feministisk debattør og foredragsholder. Mogens Lykketoft, tidl. udenrigsminister og formand for FN’s  Generalforsamling. Uffe Elbæk, iværksætter, tidl. kulturminister og initiativtager bag Alternativet. Christian Friis Bach, tidl. udviklingsminister og undergeneralsekretær i FN.  Natasha Al-Hariri, palæstinensisk debattør projektchef for Trygfonden. Kenneth Lund, journalist og debatredaktør på Politiken. Maria Ladegaard, debattør og tidl. landsformand for Venstres Ungdom.

Verdensmålsakademiet er også

Højskolestemning og hygge 

Du på Roskilde Festival Højskole hele ugen og får undervisning sideløbende med højskolens sommerkurser i malekunst, møbeldesign og sejlads. Akademiet følger en højskolehverdag med morgensamlinger, fællesspisning og mulighed for hygge, sang og bål om aftenen og fest fredag nat.  

Fællesskab og netværk

Verdensmålsambassadørerne hepper på hinanden og samarbejder om projekterne. Vi skaber trygge rammer for at stille sig nysgerrig og eksperimentere med emner og metoder, som man ikke har beskæftiget sig med før. Alle deltagere lærer hinanden at kende i løbet af ugen og der er masser af opbakning, gejst og fællesskab at hente.

Sparring med tidligere ambassadører

Tidligere verdensmålsambassadører er med hele ugen, så du har mulighed for at få inspiration og sparring på projekter samt indblik i alle de muligheder, der åbner sig for dig som verdensmålsambassadør.

første år efter akademiet

Fra tanke til handling

Efter akademiet er du officielt ambassadør, og i det efterfølgende år engagerer du dig frivilligt sammen med de andre verdensmålsambassadører i at skabe bæredygtige forandringer gennem folkelig og politisk opmærksomhed på verdensmålene.

 

Det kan du gøre ved at arrangere eller deltage i events og mundtlige debatter, skrive læserbreve og debatindlæg, igangsætte projekter på din arbejdsplads, dit studie og skole eller i en organisation. Du kan holde oplæg og workshops på uddannelsesinstitutioner, folkemøder og festivaler eller du kan lave et kunstprojekt, en aktion eller søge politisk dialog.  

 

Det er dig frit for, hvor og hvordan du vil bruge dine kompetencer til at skabe synlighed og engagement omkring verdensmålene. Det vigtigste er, at du engagerer dig i verden omkring dig, har gode idéer og mod på at føre dem ud i livet.  

 

Verdens Bedste Nyheder administrerer en mailboks, hvor vi modtager ønsker om samarbejde og besøg fra ambassadører, som man kan gribe og melde sig til. Som Verdensmålsambassadør er man frivilligt engageret og kan bookes gratis.

Tidligere ambassadører har blandt andet arbejdet med Folkemødet på Bornholm, Klimafolkemøde, Poetry slam, Workshops, Debat i folketinget ved Verdensmålsugen, Talk town, workshop på Roskilde Festival, Børnefolkemøde, Festival for fremtiden, Ungdommens folkemøde og Fjordens dag.

Forskellighed er en styrke

Der er ikke en rigtig måde at være verdensmålsambassadør på. Man kan arbejde med verdensmål og bæredygtighed i alle sektorer og på alle niveauer. Du kan både bruge din uddannelse som verdensmålsambassadør til at bygge bro til mennesker, som du ikke kender i forvejen, men du kan også tage det med ind i dit daglige virke og der hvor du færdes til hverdag.

Fedt, så har du måske allerede stiftet bekendtskab med at engagere mennesker og skabe forandringer. Som verdensmålsambassadør kan du bringe verdensmålene med ind i din organisation og bidrage til at styrke jeres stillingtagen og bidrag til en mere lige, bæredygtig og retfærdig verden.

Yes, så kan du bidrage til at virksomheden driver forretning med omtanke for både mennesker, miljø, og økonomisk bæredygtighed.

Perfekt, du kan belyse ulighed i sundhed og være med til at sætte fokus på adgangen til kvalitets-sundhedsydelser samt skabe opmærksomhed om nye sygdomsgrupper, der kan opstå i forbindelse med klimaforandringer. Du kan skubbe på for innovation af sundhedsvæsenet i forhold til at nedsætte ressourceforbruget og klimabelastningen.

Great, der er behov for innovation, forskning og rådgivning i bæredygtige løsninger, der kan bidrage til at realisere verdensmålene samt indsamling af kvalitativ og kvantitativ data på, hvordan mennesker, systemer og lovgivning bedst muligt kan spille sammen og påvirke hinanden i en mere bæredygtige retning.

Helt sikkert, landbruget udgør over 60 % af Danmarks areal og er en kæmpe spiller i den grønne omstilling. At skabe dialog og samarbejde om bæredygtig udvikling i fødevareproduktion og -forbruget er et meget vigtigt skridt mod realiseringen af verdensmålene.

Så godt, der er behov for, at bæredygtighed bliver en naturlig måde at tænke på. Allerede fra folkeskolen bør man blive opmærksom på sine vaner og ressourceforbrug samt lære at samarbejde og undgå polarisering. Som verdensmålsambassadør lærer du at formidle håb, fremskridt og handlekraft, som kan være med til at bekæmpe en stigende klima- og nyhedsangst blandt unge.

Fantastisk, Verdensmålene kalder på bæredygtigt byggeri, industri, produktion og energiforsyning. Det kræver alt sammen dygtige faglærte, der har lyst til at gå forrest i at påvirke politikere, undervisere, virksomheder, medstuderende og forbrugere til at tænke bæredygtighed ind på erhvervsuddannelserne og ud i byggeriet og industrien.

Dejligt, måske har du lyst til at prøve dig selv af i undervisning, debat og forandringsledelse. Måske vil du gerne have noget på CV’et. Måske vil du bare gerne ud og møde en masse spændende mennesker og have interessante samtaler om globale problemstillinger og muligheder. Måske skal du ud at rejse og kan bruge din viden om verdensmålene til at forstå udfordringerne og kompleksiteten af bæredygtig udvikling i den kontekst og kultur, som du besøger. Måske oplever du fremskridt og gode løsninger andre steder, som kan inspirere mennesker herhjemme.

Alright, innovative grønne teknologier er banebrydende i den grønne omstilling og kræver mere forskning og et større brug af dem. Som verdensmålsambassadør kan du være med til at sætte fokus på de grønne muligheder og begrænsninger, der er i ny teknologi og skabe dialog om vejen til en fremtid med et bæredygtigt energiforbrug.

Super, vær med til at udvikle kreative events, workshops og leg, der skaber refleksion, samtaler og giver mennesker lyst til at være med til at indfri verdensmålene. 

Strålende, der er brug for bred politisk opbakning, ansvarstagen og handling, hvis vi skal indfri verdensmålene inden 2030. Som verdensmålsambassadør lærer du at holde tale, debattere, lede forandringsprocesser og skabe opmærksomhed omkring en sag, som du også vil kunne bruge fremadrettet i dit politiske virke.

Sådan kommer du med!

For at komme med på akademiet skal du:  

 

  • Være mellem 16-30 år
  • Interessere dig for verdens udvikling og Verdensmålene
  • Have mod på at engagere dig
  • Deltage alle dage på Verdensmålsakademiet fra d. 28 juli til d. 2. august 2024
  • Have tid og lyst til at være frivillig Verdensmålsambassadør det efterfølgende år og deltage i aktiviteter, der fremmer engagementet i verdensmålene
  • Deltage i et online velkomstmøde i slut maj
  • Være en del af netværket for Verdensmålsambassadører
  • Udfylde vores korte formular, hvor du fortæller lidt om dig selv. Der er også mulighed for at uploade en lydfil, hvis du foretrækker det.

Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage på Verdensmålsakademiet og vi bestræber os på at sammensætte et så mangfoldigt hold som muligt.

Alle interesserede uanset, uddannelse, køn, race, religion, geografisk og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Du får svar på din ansøgning 15. maj 2024.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål og er i tvivl, om det er noget for dig at blive verdensmålsambassadør

Tlf: 93635142

[email protected]